RE/MAX Magnum

Magnum – Vaše realitní kancelář

Máte dotaz? Kontaktujte nás na    +420 733 679 901

Stavební dokumentace – víte, jaké povinnosti má prodávající?

Jednou ze zákonných povinností prodávajícího je předat kupujícímu stavební dokumentaci ke stavbě, dokládá ji zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §125 Dokumentace skutečného provedení stavby. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy by nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. Co to v praxi znamená? Jednoduše řečeno, vlastník má povinnost mít stavební dokumentaci, která byla potřeba ke kolaudaci stavby a při prodeji ji musí předat kupujícímu. Pokud vlastník nemá dokumentaci k dispozici, může získat její duplikát na místně příslušném stavebním úřadě. V případě, že dokumentace stavby nebyla v minulosti pořízena (jedná se o tzv. „černou stavbu”), nedochovala se nebo po různých přestavbách a přístavbách neodpovídá skutečnému stavu, je vlastník povinen tuto dokumentaci pořídit. V některých případech povoluje zákon pořídit pouze zjednodušenou dokumentaci, tzv. pasport stavby.

    Makléři jsou nezávislí podnikatelé podnikající na základě živnostenského listu. Ochranná známka RE/MAX Magnum je provozována společností GOLDEN HOME GROUP s.r.o., IČ 04920449, se sídlem Brno, Banskobystrická 819/52 PSČ 621 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92620, a je součástí sítě realitních kanceláří RE/MAX v České republice.

    Číslo depozitního účtu realitní kanceláře je 274385016/0300

    RE/MAX Magnum

    Zavoláme Vám zpět