Pro naše klienty nabízíme zhotovení videoprezentace vaší nemovitosti natočenou dronem.

Prodejte svou nemovitost s námi

Prodáváte nemovitost nebo hledáte vhodnou nemovitost k zakoupení?

Nejste si jisti, jaké jsou Vaše povinnosti, nejste si jisti správnou cenou, nebo jen prostě nemáte čas vše zařizovat?
Profesionálně Vás provedu při prodeji Vaší nemovitosti nebo při hledání nového domova.
Vybrali jste si toho nejlepšího, zajištění následujících povinnosti je pro mě samozřejmostí:

1/ Tržní ocenění - každý zájemce o nemovitost se rozhoduje o nákupu nemovitosti na základě mnoha aspektů. Jedním z nejzásadnějších aspektů je ovšem cena pořízení nemovitosti a případně i předpokládané náklady na opravu či přestavbu nemovitosti. Precizní stanovení tržní ceny nemovitosti je základním předpokladem úspěšného prodeje.

2/ Příprava nemovitosti k prodeji - prodat nemovitost není tak jednoduchý proces, jak se mnozí prodávající domnívají. Na trhu je velká konkurence a je velice důležité, než vaši nemovitost nabídneme, dbát na pečlivou přípravu, aby byla představena v co nejlepším světle a získala tím náskok před konkurencí. Vaši nemovitost připravím před focením a následnými prohlídkami tak, aby byla co nejatraktivnější pro co největší počet potenciálních klientů a prodala se v co nejkratším čase za nejvyšší cenu. Nemovitost, která je profesionálně připravena a následně prezentována, má v mnoha případech i o více než 10% vyšší prodejní cenu než nemovitost bez důkladné přípravy a samozřejmě i mnohem kratší dobu prodeje. V případě zájmu a potřeby pro vás zajistím Home staging (profesionální úprava interiéru), malířské i úklidové služby.

3/ Průkaz energetické náročnosti - prodávající má ze zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií povinnost předložit tento průkaz na vyžádání již při samotné inzerované nabídce v tisku a na internetu, a to pod sankcí 100 tisíc korun v případě, že tuto věc kupujícímu nesplní.
Samotný průkaz není pouhým papírem, který by naplnil požadavek zákona. Tento průkaz vzniká posouzením objektu či bytu technickým inspektorem se znalostmi v oblasti stavebních konstrukcí a energetiky, kde v rámci zpracování celý objekt posoudí do velice podrobných detailů, které se následně odrazí i v celkovém posudku a popisu nemovitosti v rámci energetického průkazu. Zároveň Vy sami tento energetický průkaz můžete v následných 10 letech mít potřebu využít k níže uvedeným transakcím:

1. Prodej rodinného domu
2. Pronájem celého domu (ucelená budova)
3. Prodej komerční nemovitosti
4. Prodej bytové jednotky
5. Pronájem kanceláře, skladu, prostor k podnikání (pokud je objet jako takový celý určený k pronájmu a vlastník zde nemá trvale sídlo či bydliště)
6. Ke stavebnímu povolení (novostavby)
7. Ke stavebnímu povolení při rekonstrukci
8. Před dokončením stavby (kolaudace, rekolaudace)
9. Při výměně tepleného zdroje za nový s vyšší účinností nebo při instalaci TČ nebo soláru
10. Pro dotace Nová zelená úsporám
Vyhotovení a předání energetického průkazu nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

4/ Stavební dokumentace - Jednou ze zákonných povinností prodávajícího je předat kupujícímu stavební dokumentaci ke stavbě.
Tuto povinnost má podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §125 Dokumentace skutečného provedení stavby.
Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.
Co to v praxi znamená?
Jednoduše řečeno, vlastník má povinnost mít stavební dokumentaci, která byla potřeba ke kolaudaci stavby a při prodeji ji předat kupujícímu.
Pokud vlastník nemá dokumentaci k dispozici, může získat její duplikát na místně příslušném stavebním úřadě.
V případě, že dokumentace stavby nebyla v minulosti pořízena (jedná se o tzv. "černou stavbu"), nedochovala se nebo po různých přestavbách a přístavbách neodpovídá skutečnému stavu, je vlastník povinen tuto dokumentaci pořídit. V některých případech povoluje zákon pořídit pouze zjednodušenou dokumentaci, tzv. pasport stavby.

5/ Pasportizace projektové dokumentace - Pasportizace projektové dokumentace je podle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dokumentem, který ze stavebně technického hlediska zachycuje rozměry a konstrukce nemovitosti, která nedisponuje žádnou původní projektovou dokumentací, podle níž byl původně objekt vystavěn.
U pasportizace rozlišujeme dva různé způsoby zpracování
V prvním případě se jedná o pasportizaci, která může být podkladem pro prohlášení vlastníka nemovitosti, kde je předmětem zaměření a zakreslení nemovitosti vnitřní dispozice objektu s rozměry místností, obálky budovy.
V druhém případě se jedná o stavebně technické zakreslení půdorysů nemovitosti v rámci jednotlivých podlaží, pohledů a situací včetně okótování všech dostupných konstrukcí a skladeb konstrukcí, které je možné při technickém průzkumu zaměřit a získat o nich prokazatelné informace. Součástí takto zpracované pasportizace je i původní technická zpráva ve zjednodušené podobě. Součástí pasportizace není TZB a sanita, jelikož není zcela prokazatelné, jaké rozvody a materiály byly při výstavbě nemovitosti použity.

6/ Inspekce nemovitosti, audit nemovitosti - Inspekce probíhá za přítomnosti stavebního inspektora s praxí v oblasti staveb a jejich výstavby. Stavební inspektor navštíví osobně nemovitost a na místě dojde k průzkumu 40 bodů veškerých konstrukčních a technologických vybavení nemovitosti, které se stanou podkladem k následnému zpracování technické zprávy s autorizací ČKAIT. Součástí popisu nemovitosti formou technické zprávy je bohatá fotodokumentace zachycující stav nemovitosti v daném čase a v detailech, které jsou důležité pro popis jejího stavu. Dále jsou zde okopírovány revizní zprávy od technologií na vytápění, komína a případně dalších technologií podléhajících revizím.
Vzhledem k současnému Novému občanskému zákoníku, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, je třeba na inspekci pohlížet jako na nástroj ochrany prodávajícího, který se rozhodne prodat svůj byt či dům. Každá transakce založená na kupní smlouvě totiž obnáší ochrannou lhůtu 5 let, během níž kupující může na nepopsané či nesdělené závady na nemovitosti vznášet své reklamace a požadovat poměrnou část svých finančních prostředků zpět, pokud prokáže kupující, že zakoupená nemovitost nebyla v daném času zakoupení řádně zdokumentována a kupující označí určité závady jako úmyslně zamlčené.
Samotná inspekce nemovitosti a technická zpráva však významným způsobem vymezuje tyto reklamace a prodávajícího chrání před těmito právními problémy z hlediska úmyslně zamlčeného či neuvedeného skutečného stavu nemovitosti.

7/ Revizní zprávy - Majitel nemovitosti je povinen provádět pravidelné revize funkčnosti technických zařízení. Revizní zpráva je též důležitou součástí koupě bytu či domu.
Nejedná se o formalitu, ale o jeden ze zásadních kroků, bez nějž bychom neměli podepisovat předávací protokol a přebírat klíč k vysněné nemovitosti. Úvahy typu „tím se přece nebudeme zdržovat“, nás v budoucnu mohou přijít dosti draho. A nemáme na mysli například špatnou elektroinstalaci, jejíž oprava může, v závislosti na velikosti nemovitosti, vyjít na desítky tisíc, ale co pak dělat třeba v případě, když právě koupený dům zničí požár, a pojišťovna po nás revizní zprávy vyžaduje? A my je nemáme…
Které revize potřebujeme?
Kontrola elektrických zařízení – v bytových domech se provádí jednou za pět let a ke kontrole je oprávněný pouze revizní technik, certifikovaný k vykonávání této činnosti. Pokud zjistí závažné nedostatky (podomácku prováděné úpravy nejsou vůbec výjimkou), uvede tuto skutečnost ve zprávě a majitel nemovitosti nesmí zařízení bez opravy používat. Jestliže kupujete nemovitost a radujete se, že je v ní krásná, nově zrekonstruovaná kuchyně či modernizovaná koupelna, vězte, že i toto je důvod, proč revizní zprávu vyžadovat.
Kontrola hromosvodů – lhůty kontrol závisí na stáří hromosvodu a určuje je revizní technik podle eventuálně zjištěných nedostatků.
Kontrola plynových spotřebičů a zařízení – plynové instalace se kontrolují jednou za tři roky, ovšem majitel je povinen revidovat zařízení, jestliže je více jak 6 měsíců mimo provoz, po ukončení zkušebního provozu, pokud je provedena generální oprava, která má vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení, ale také po nucené odstávce z provozu z důvodu poruchy. Revizi opět provádí certifikovaný technik.
Komíny – kontrolují se jedenkrát ročně, a to u všech typů objektů. Nečištěný nebo špatně konstruovaný komín je nejčastější příčinou vzniku požárů, ovšem zároveň je potřeba dodat, že právě revize komínů patří k nejpodceňovanějším kontrolám.
Pokud si chceme být naprosto jisti, že nemovitost, kterou kupujeme, ať už je staršího data či zbrusu nově postavená, je z technického hlediska po všech stránkách v pořádku, a výše zmíněné revize jsou jen kamínky v celkové mozaice náležitostí, jež bychom měli zkontrolovat, vyplatí se využít služeb inspektorů nemovitostí. Náklady, které nás jejich služby budou stát, jsou v důsledku nižší než náprava nedostatků, jenž naše neodborné oko při předávání nemovitosti přehlédlo.

8/ Dotace pro majitele rodinných domů
- Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů – výměna oken, zateplení
- Efektivní využití zdrojů energie

Dočetli jste se až sem?

Samozřejmostí je rovněž.

- bezvadný právní servis vč. bezpečné úschovy finančních prostředků
- vyjednání nejlepší ceny
- pojištění profesní odpovědnosti
- dodržování etického kodexu
- zajištění financování pro kupující
- poprodejní servis spojený s předáním případně vyklizením nemovitosti a přepisem energií,
- vyplnění a podání daňového přiznání pro daň z nabytí nemovitých věcí

Už víte, proč se obrátit na profesionály v oboru?

Jsme tu od toho, abychom vám v maximální možné míře zpříjemnili prodej vašeho domu, chaty, nebo pozemku. Dokážeme vám také reálně stanovit cenu, za kterou je možné vaši nemovitost prodat, a to včetně časového horizontu. Ceny neodhadujeme, známe trh a dokážeme v něm číst. Domluvte si s námi krátkou informativní schůzku, na které probereme, co přesně hledáte. Naši profesionální makléři vám pak najdou nejvhodnější nemovitost.

  • Odhadneme reálnou cenu
  • Posoudíme technický stav objektu
  • Připravíme nemovitost na fotografovnání
  • Zveřejníme nemovitost online i v tiskovinách
  • Zařídíme veškeré právní úkony
  • Dojednáme notářskou úschovu peněz
  • Vyřídíme za vás daňové povinnosti
  • Zařídíme stěhování, malování, zkrátka vše, co bude potřeba
  • Zhotovíme videoprezentace vašich nemovitostí

Cenový odhad

Příprava k prodeji

Příprava podkladů

Inzerce nemovitosti

Právní náležitosti

Finanční transakce

"Ochota, porozumění, rychlost, spolehlivost, max. nasazení a fundovanost."

"Pronajímal jsem byt a neměl jsem zájem kontaktovat žádnou realitní kancelář (mám s nimi velmi špatné zkušenosti). Nicméně ozval se mi pan Němec a svým příjemným a hlavně nenásilným vystupováním mě přesvědčil. Dovedl takové zájemce, o které jsem měl zájem (nenutil mi všechny) a i když jeho klientem byla druhá strana (v tomto případě nájemníci), zajímal se i o moje přání a požadavky. Jeho chování bylo vždy příjemné a profesionální a když bych zase byt pronajímal, určitě bych se na něj bez obav obrátil. Jsem rád, že i v této oblasti jsou ještě slušní lidé, kterým se dá věřit. Ať se daří. Tomáš Matějka"

"Profesionální a vstřícný přístup, se kterým jsme velmi spokojeni a můžeme jen doporučit."

"Potřeboval jsem pronajmout byt a měl jsem k tomu podmínky. Tyto podmínky makléř dodržel a věnoval se sehnání nájemců s maximální energii. Byl jsem velmi spokojen."

"Přístup makléře je profesionální,a se službami jsem byl velice spokojen."

"Děkuji za skvělou spolupráci s Ing Magdalenou Hečkovou při pronájmu mého bytu a zpracování dvoujazyčné nájemní smlouvy. Naprostá spokojenost. Jiří Fiala"

"Pana Keslera vnímám jako zkušeného profesionála, který si udržel lidský přístup i ohleduplnost, což jsem ocenila nejen jako prodávající, ale i jako kupující. Jsem s jeho prací velmi spokojená a pana Keslera mohu jen doporučit."