Montované domy jako skvělé řešení s jasně danými náklady a bezkonkurenční rychlostí výstavby

Montované stavby jsou ve stále větší oblibě díky rychlosti realizace a předem jasným nákladům. Kvalitní z nich jsou certifikované a vyznačují se vysokým stupněm prefabrikace, tj. maximální podíl přípravy sendvičových stěn se realizuje již ve výrobě, kde lze dosáhnout daleko vyšší přesnosti a kvality zpracování, než kdyby se stavební postupy praktikovaly až na místě.

U montovaných staveb se promyslí vše do posledních detailů dříve, než jde do výroby. Klient tedy naprosto přesně ví, jak bude jeho dům vypadat, čím ho vybaví a jaká je výsledná cena. U tohoto typu staveb je možné zvolit i stupeň dokončení – většina klientů bere „na klíč“, kdy si jen převezmou klíče ke svému vysněnému domu a mohou ho ihned obývat.

Montované stavby se nejčastěji realizují jako dřevostavby nebo z lehčených betonů (např. Liapor, Sipor). Právě dřevostavby jsou velmi oblíbené v zámoří (USA, Kanada) – již dlouhá léta se tak staví více než 80 % rodinných domů. V Evropě i ČR každým rokem procento také narůstá i díky tomu, že u sendvičových stěn připravovaných přímo ve výrobních závodech je možné dosáhnout perfektních tepelných parametrů. Tyto stavby pak bez problémů dosahují energetické náročnosti ve skupině A, B.

S připravenou novou normou EU, která by měla vstoupit v platnost od r. 2020, by měly všechny nové rodinné domy odpovídat kategorii tepelné náročnosti A. Na základě toho lze předpokládat, že se podíl montovaných rodinných domů v EU i ČR bude nadále navyšovat.